Algemene Voorwaarden

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt en / of gekopieerd worden !

 

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn op al mijn rechtsbetrekkingen van toepassing de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2005 en hieronder zijn weergegeven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om terug te keren naar de startpagina, klik hier.